dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie