engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie