nederlandsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie