japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie