kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie