koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie