ungarsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Cher Benjamin,
Kedves John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
Kedves Anya / Apa!
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Jeremy,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut Sylvain,
Szia John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Daniel,
Szia John!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Victor,
John!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
Drága John!
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre lettre.
Köszönöm a leveledet.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Jó volt megint hallani felőled.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
Van már valami programod...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
... is üdvözletét küldi.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Dis bonjour à... de ma part.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Várom a válaszodat.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
Írj hamar.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
Írj, amint ....
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Írj, ha többet megtudsz.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Prends soin de toi.
Vigyázz magadra.
Brugt når du skriver til venner og familie
Je t'aime.
Szeretlek
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
Legjobbakat!
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Amitiés,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Amicalement,
Üdvözlettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
Szeretettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie