esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Γεια σου Γιαννάκη,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Έλα Γιαννάκη,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Γιαννάκη,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Αγάπη μου,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Αγάπη μου,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Έχεις σχέδια για...;
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
γράψε μου σύντομα.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Γράψε μου όταν...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Να σε καλά.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Σε αγαπώ.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Αγάπη,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Με τις καλύτερες ευχές,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Με αγάπη,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Με όλη μου την αγάπη,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Πολλή αγάπη,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie