vietnamesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

प्रिय विजय
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
प्रिय माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
आदर्णीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
प्रिय रेखा,
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
प्यारे सुनील,
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
विशाल,
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
मेरे प्यारे...,
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
मेरे प्रियतम,
Trúc thân yêu,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Mình rất vui khi được biết...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til venner og familie
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
शुभकामनाएं,
Thân,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
बहुत सारा प्यार,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie
बहुत सारा प्यार,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie