dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Beste Jan
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Beste mama / papa
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Beste oom Jeroen
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallo Jan
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hoi Jan
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Jan
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Lieve ...
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Liefste ...
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Lieve Jan
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
Heb je al plannen voor ...?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ik was erg blij om te horen dat ...
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Helaas moet ik je melden dat ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... doet jou de groeten.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Doe ... de groeten namens mij.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Ik hoop snel van jou te horen.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Het ga je goed.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ik hou van je.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
Hartelijke groeten,
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Met hartelijke groeten,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Liefs,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie