engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Beste Jan
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Beste mama / papa
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Beste oom Jeroen
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallo Jan
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hoi Jan
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Jan
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Lieve ...
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Liefste ...
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Lieve Jan
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Heb je al plannen voor ...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ik was erg blij om te horen dat ...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Helaas moet ik je melden dat ...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Het spijt me te moeten horen dat ...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... doet jou de groeten.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Doe ... de groeten namens mij.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Ik hoop snel van jou te horen.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug wanneer ...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Het ga je goed.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ik hou van je.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Hartelijke groeten,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Met hartelijke groeten,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Liefs,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie