esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Beste Jan
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallo Jan
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hoi Jan
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Jan
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Lieve ...
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Liefste ...
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Lieve Jan
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Het ga je goed.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Liefs,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie