fransk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Beste Jan
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallo Jan
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hoi Jan
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Jan
Victor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Liefste ...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Lieve Jan
Mon très cher Christophe,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Merci pour votre lettre.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ik hou van je.
Je t'aime.
Brugt når du skriver til din partner
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
Bises,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Liefs,
Bisous,
Uformel, brugt når du skriver til familie