dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie