engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie