nederlandsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
Lieve Jan
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie