japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie