kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie