koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Caro Luca,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per avermi scritto.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salutami...
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Spero di avere presto tue notizie.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Scrivimi non appena sai qualcosa.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Ti amo.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Con i migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cari saluti
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tanti cari saluti
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con affetto,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie