dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie