esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie