fransk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Victor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Mon très cher Christophe,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Merci pour votre lettre.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Je t'écris pour te dire que...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
J'ai le regret de vous informer que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
...envoie ses salutations.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Écris-moi vite.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Prends soin de toi.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Je t'aime.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Bises,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Bisous,
Uformel, brugt når du skriver til familie