italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie