kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie