portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie