russisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Дорогой Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Дорогая мама/папа
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Дорогой дядя Петя,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Привет, Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Здорово, Иван,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Иван,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Любимый (ая),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Дорогой мой...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Милый Иван,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Спасибо за письмо.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Извини, что так долго не писал(а)
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Мы так давно не общались
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
С удовольствием сообщаю, что...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Я был рад услышать, что...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Я так сожалею о...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
... тоже шлет привет.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Передай ... привет от меня.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Надеюсь на скорый ответ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Ответь как можно скорее
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Напиши, если/когда...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Береги себя.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Я тебя люблю.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
С наилучшими пожеланиями
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
С наилучшими пожеланиями,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
С уважением..
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Всего наилучшего,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
С любовью,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Я вас люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie