svensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

佐藤君へ
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Hej mamma/pappa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Hej farbror/morbror Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
佐藤君へ
Hejsan John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
Halloj John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎くんへ
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Min kära,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Min älskling,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Min käre John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
お手紙ありがとう。
Tack för ditt brev.
Brugt når man svarer på en korrespondance
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
長い間連絡してなくてごめんね。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
しばらく連絡を取ってなかったね。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

・・・・をお知らせします。
Jag skriver för att berätta att ...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Har ni några planer för ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を報告します。
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Det glädjer mig att höra att ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
残念だけど・・・・をお知らせます。
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jag blev så ledsen att höra att ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていました。
... hälsar.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
・・・・によろしく言っておいてね。
Hälsa ... från mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
お返事を待っています。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
はやく返事を書いてね。
Skriv tillbaka snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時は連絡してください。
Skriv gärna tillbaka när ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
なにか報告があったらまた教えてください。
Meddela mig då du vet något mer.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
元気でね
Sköt om dig.
Brugt når du skriver til venner og familie
好きだよ
Jag älskar dig.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Varma hälsningar,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
じゃあね
Hjärtliga hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
またね
Hjärtligaste hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Jag önskar dig allt gott,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Många kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie
体に気をつけてね
Puss och kram,
Uformel, brugt når du skriver til familie