dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

亲爱的约翰,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
保重。
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
我爱你。
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie