esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

亲爱的约翰,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的来信。
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
你有没有...的计划?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
如果你有更多消息时,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
保重。
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
我爱你。
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
衷心祝福,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie