fransk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
Victor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Mon très cher Christophe,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的来信。
Merci pour votre lettre.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Brugt når du har vigtige nyheder
你有没有...的计划?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
代我向...问好。
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Écris-moi vite.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
如果你有更多消息时,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
保重。
Prends soin de toi.
Brugt når du skriver til venner og familie
我爱你。
Je t'aime.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
最衷心的问候,
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Bises,
Uformel, brugt når du skriver til familie
衷心祝福,
Bisous,
Uformel, brugt når du skriver til familie