japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
保重。
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
我爱你。
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
最衷心的问候,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
衷心祝福,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie