engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

소연이에게
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
부모님께,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 현주야!
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
야 미영아,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
미영,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
내 사랑에게,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... 에게
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 현정씨
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
편지 주셔서 감사합니다.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
...관련 계획이 있나요?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... 소식을 들으니 참 유감이야.
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물으십니다.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...께도 안부 전해 주십시오.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
빨리 답장 주세요.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
... 이면 답장을 주세요.
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
건강히 지내세요.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
사랑합니다.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
그리운 마음 담아 ... 드림
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
감사하며, ... 드림
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
... 드림 (보냄)
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑을 보내며, ... 드림
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
사랑하는 마음으로,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie