italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

소연이에게
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
부모님께,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
삼촌께
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 현주야!
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
야 미영아,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
미영,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
내 사랑에게,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 현정씨
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
편지 주셔서 감사합니다.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
...관련 계획이 있나요?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물으십니다.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...께도 안부 전해 주십시오.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
빨리 답장 주세요.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
... 이면 답장을 주세요.
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
건강히 지내세요.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
사랑합니다.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
그리운 마음 담아 ... 드림
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
감사하며, ... 드림
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
... 드림 (보냄)
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑을 보내며, ... 드림
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
사랑하는 마음으로,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie