japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

소연이에게
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
부모님께,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
삼촌께
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 현주야!
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
야 미영아,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
미영,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
내 사랑에게,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... 에게
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 현정씨
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
편지 주셔서 감사합니다.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
...관련 계획이 있나요?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... 소식을 들으니 참 유감이야.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물으십니다.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...께도 안부 전해 주십시오.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
빨리 답장 주세요.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
... 이면 답장을 주세요.
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
건강히 지내세요.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
사랑합니다.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
그리운 마음 담아 ... 드림
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
감사하며, ... 드림
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
... 드림 (보냄)
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑을 보내며, ... 드림
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
사랑하는 마음으로,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie