kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

소연이에게
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 현주야!
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
야 미영아,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
미영,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
내 사랑에게,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
건강히 지내세요.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
사랑합니다.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie