vietnamesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Drogi Janie,
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Drogi Wujku,
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Cześć Michale,
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej Janku,
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Janku,
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mój Drogi/Moja Droga,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Najdroższy/Najdroższa,
Trúc thân yêu,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dziękuję za Twój list.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Piszę, by przekazać Ci...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
Czy masz już plany na...?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mình rất vui khi được biết...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Z przykrością piszę, że...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
Pozdrowienia od...
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Pozdrów ode mnie...
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Odpisz szybko.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Odpisz, gdy...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Trzymaj się ciepło.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til venner og familie
Kocham Cię.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Pozdrawiam ciepło,
Thân,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Serdecznie pozdrawiam,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ściskam,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Buziaki,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ściskam serdecznie,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Mnóstwo buziaków,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie