engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Querida Mãe,
Querido Pai,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Olá Vítor,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Oi Vítor,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Vítor,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Meu querido,
Minha querida,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Meu amado,
Minha amada,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Obrigado por sua carta.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Foi bom ter notícias suas novamente.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Você já fez planos para ...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Lamento informá-lo que ...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Fiquei tão triste ao saber que ...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...manda lembranças.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diga olá para ... por mim.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva novamente em breve.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva de volta quando...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Cuide-se.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Eu te amo.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Abraços,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Com carinho,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com carinho,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tudo de bom,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com todo meu amor,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com muito amor,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Com muito amor,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie