esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Querida Mãe,
Querido Pai,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Olá Vítor,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Oi Vítor,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Vítor,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Meu querido,
Minha querida,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Meu amado,
Minha amada,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Obrigado por sua carta.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Foi bom ter notícias suas novamente.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Você já fez planos para ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Lamento informá-lo que ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...manda lembranças.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diga olá para ... por mim.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Espero ter notícias suas em breve.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva novamente em breve.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva de volta quando...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Cuide-se.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Eu te amo.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Abraços,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Com carinho,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com carinho,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tudo de bom,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com todo meu amor,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com muito amor,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Com muito amor,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie