japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Querido Vítor,
Querida Maria,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Olá Vítor,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Oi Vítor,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Vítor,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Obrigado por sua carta.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Foi bom ter notícias suas novamente.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diga olá para ... por mim.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva novamente em breve.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva de volta quando...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Cuide-se.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Eu te amo.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
Abraços,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Com carinho,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com carinho,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tudo de bom,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com todo meu amor,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com muito amor,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Com muito amor,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie