koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Querido Vítor,
Querida Maria,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Querida Mãe,
Querido Pai,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Olá Vítor,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Oi Vítor,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Vítor,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Meu querido,
Minha querida,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Obrigado por sua carta.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Foi bom ter notícias suas novamente.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Você já fez planos para ...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Fiquei tão triste ao saber que ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...manda lembranças.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diga olá para ... por mim.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva novamente em breve.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva de volta quando...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Eu te amo.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Abraços,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Com carinho,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com carinho,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tudo de bom,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com todo meu amor,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Com muito amor,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie