engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dragă Andrei,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Dragă Andrei,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Bună Andrei!
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Salut Andrei!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Te iubesc!
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Toate cele bune,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Cu drag,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Toate cele bune,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu toată dragostea,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu drag,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Cu mult drag,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie