esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dragă Andrei,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Dragă Andrei,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Bună Andrei!
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Salut Andrei!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Te iubesc!
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Cu drag,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu drag,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Cu mult drag,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie