italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Salut Andrei!
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Te iubesc!
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
Toate cele bune,
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Cu drag,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Toate cele bune,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu toată dragostea,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cu drag,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Cu mult drag,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie