dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Дорогой Иван,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за письмо.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... тоже шлет привет.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Передай ... привет от меня.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Береги себя.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
Я тебя люблю.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С уважением..
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Люблю,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie