engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Дорогой Иван,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Береги себя.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Я тебя люблю.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С уважением..
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Люблю,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie