italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за письмо.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... тоже шлет привет.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Передай ... привет от меня.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Береги себя.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Я тебя люблю.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С уважением..
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Люблю,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie