kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за письмо.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... тоже шлет привет.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Береги себя.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Я тебя люблю.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С уважением..
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Люблю,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie