engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Querido Juan:
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hola Juan:
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hola Juan:
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Juan:
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Querido:
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mi amor:
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Juan:
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Cuídate / Cuídense
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Te amo,
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Cariños,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Cariños,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Cariños,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Mis mejores deseos,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con todo mi amor,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con todo mi amor,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Con amor,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie