engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie