italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie